G-32931NMSD4MİKROBİYOM TERAPİ DERNEĞİ
Kütük no: 34-267-076
Dernek Merkezi: İstanbul (2021)
Dernek Başkanı: Doç. Dr. Erkan YULA


Bugün artık biliyoruz ki mikrobiyota ile ilişkili kronik enflamasyon, otoimmün hastalıklardan kansere, nöropsikiatrik patolojilerden kas iskelet sistemi sorunlarına kadar tıbbın her alanındaki hastalıkların etyopatogenezinde yer alan modüle edilebilir bir faktör olup, soncunda oluşan kronik kompleks hastalıklar sağlık harcamalarında tüm dünyada ve ülkemizde en üst sırada olan kalemleri oluşturmaktadır. Her ne kadar artan sayıda literatür verisi olmasına rağmen ne yazık ki mikrobiyotanın önemi tam anlaşılamamış ve mikrobiyotayı hedefleyen tedavi teknikleri nihai olgunluğa ulaşamamıştır.
Mikrobiyom, terminolojik olarak insan bedeninde bulunan tüm bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin genetik materyalini ifade etmekte olup gen sayısı olarak kişinin genomundaki genlerden 200 kat daha fazladır. Mikrobiyotanın insan genleri üzerinde modüle edici etkisinin aşikar olması modern tıbbi yaklaşımla üstesinden gelmekte zorlandığımız bir çok kronik hastalık için yeni stratejik tedavi hedefi olmasının ve potansiyel metotların geliştirilmesinin önünü açmıştır.
MİKROBİYOM TERAPİ DERNEĞİ olarak mikrobiyotanın yaygın bilinmeyen konu başlıklarını ve birçok çığır açıcı potansiyel terapi yöntemlerini multidisipliner bir yaklaşımla geliştirilmesi ve eğitimlerle yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.

Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Saygı ve Sevgilerimizle...

Mobirise

Yönetiminin Mesajı

Mikrobiyom Terapi Derneği, mikrobiyom terapi ve mikrobiyota konusunda multidisipliner bir iletişim ağı kurmak, doktor, diyetisyen, klinik nütrisyon ile uğraşan kişiler, gıda mühendisliği, veterinerlik, diş hekimliği gibi oldukça geniş bir yelpazeyi içine almak gibi bir misyonu hayata geçirmiştir.
Amacımız mikrobiyom terapi için kullanılan pratik yöntemlerin tanıtılması ve bu etkili yöntemlerin uygulanmasını artırmaktır. Halka yönelik olarak mikrobiyomu ve mikrobiyom terapinin ne olduğu, nerelerde kullanılabileceği, sağlık için yararları hakkında bilgi vermek amacını üstlenmiştir. Dünyada hızla gelişen bir konu olan mikrobiyom terapi, gelecek yüzyılın en çok uygulamada yer alacak tedavi uygulaması olacağı ön görülmektedir. Bu nedenle Türkiye’de bu alana ilgisiz kalmamak amacıyla, derneğimiz faaliyetlerine tüm motivasyonu ile devam etmektedir.
Özellikle genç akademisyenlerin bu alandaki bilimsel çalışmalarını desteklemek için projelerine katkı sağlamak, endüstri ile el ele vermek en önde gelen hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca ülkemizin değişik bölgelerinde düzenleyeceğimiz eğitim ve tanıtım toplantıları ile bilim insanları ve ilgililerin mikrobiyom terapi bilincini kazandırmayı amaçlamaktayız.

AÇIK ADRES

Hakkı yeten cad. no 11, Fulya, Şişli, İstanbul.


İLETİŞİM

E-mail:
MikrobiyomTerapi@gmail.com

Dernek Telefon: 
Whatsapp: +(90) 530 560 60 97
Sabit Hat: +(90) 212 215 54 54

Created with Mobirise - Get more