G-32931NMSD4


Mikrobiyom Terapi Derneği


"20. yüzyıl için antibiyotik ne ifade etti ise, 21. yüzyılda da mikrobiyota onu ifade edecektir.


Mikrobiyom Terapi Derneği 2021©

Mikrobiyom Terapileri Kongresine Davet

Sağlık Camiasın Değerli Üyeleri

Mikrobiyom Terapi Derneği olarak pandemi koşullarına rağmen kısa sürede kongreninin desteklenmesine karar verip ilkini 4-6 Haziran 2021 tarihinde, Antalya’da 57 konusunda uzman konuşmacı, 15 oturum, 1 panel, 5 workshop ve 236 katılımcı ile gerçekleştirildi. Derneğin diğer aktivitelerinde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Saygı ve Sevgilerimizle,

Mikrobiyom Terapi Derneği

Mobirise

ilk logomuz

Dernek Yönetiminin Mesajı

Değerli Meslektaşlarım ve Sağlık Camiasın Değerli Üyeleri
Bugün artık biliyoruz ki mikrobiyota ile ilişkili kronik enflamasyon, otoimmün hastalıklardan kansere, nöropsikiatrik patolojilerden kas iskelet sistemi sorunlarına kadar tıbbın her alanındaki hastalıkların etyopatogenezinde yer alan modüle edilebilir bir faktör olup, soncunda oluşan kronik kompleks hastalıklar sağlık harcamalarında tüm dünyada ve ülkemizde en üst sırada olan kalemleri oluşturmaktadır. Her ne kadar artan sayıda literatür verisi olmasına rağmen ne yazık ki mikrobiyotanın önemi tam anlaşılamamış ve mikrobiyotayı hedefleyen tedavi teknikleri nihai olgunluğa ulaşamamıştır.

Mikrobiyom, terminolojik olarak insan bedeninde bulunan tüm bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin genetik materyalini ifade etmekte olup gen sayısı olarak kişinin genomundaki genlerden kat kat fazladır. Mikrobiyotanın insan genleri üzerinde modüle edici etkisinin aşikar olması modern tıbbi yaklaşımla üstesinden gelmekte zorlandığımız bir çok kronik hastalık için yeni stratejik tedavi hedefi olmasının ve potansiyel metotların geliştirilmesinin önünü açmıştır.

Amacımız mikrobiyom terapi için kullanılan pratik yöntemlerin geliştirilmesi, tanıtılması ve bu etkin yöntemlerin uygulanmasını artırmaktır. Halka yönelik olarak mikrobiyota ve mikrobiyom terapinin ne olduğu, nerelerde kullanılabileceği, sağlık için yararları hakkında bilgi paylaşımları hedeflenmiştir. Dünyada hızla gelişen bir konu olan mikrobiyom terapi, gelecek yüzyılın en çok uygulamada yer alacak tedavi uygulaması olacağı ön görülmektedir.

Özellikle genç sağlık profesyonelleri ve akademisyenlerin bu alandaki bilimsel çalışmalarını desteklemek için projelerine katkı sağlamak, endüstri ile el ele vermek önde gelen hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca ülkemizin değişik bölgelerinde düzenleyeceğimiz pratik uygulamalı eğitim ve tanıtım toplantıları ile farkındalık oluşturmak ve kazandırmayı amaçlamaktayız.
.

Mobirise

Misyonumuz

Tüm dünyada merak konusu olan ve son yılların en hızlı yükselen değerleri arasına giren ‘’mikrobiyom terapi ve mikrobiyota’’, bilimsel açıdan çalışılmamış birçok alan içeren ve çığır açacak tedavi protokollerine gebe bir alandır. Bu konuda yapılan her yeni iyi çalışma, saygın dergilerde yayınlanmaya adaydır.
Bu gerçekten yola çıkarak ilk misyonumuz bu alandaki çalışmaları yaparak değişik branşlar arasında bağlantı kurmak, genç akademisyenlerin bu alanda çalışmasını motive etmek ve desteklemek, bu konuda yapılacak çalışmalara endüstri desteği ile kaynak yaratmak, uluslararası kongre ve toplantılar düzenlemek şeklindedir.
Mikrobiyom Terapi Derneği, mikrobiyom terapi ve mikrobiyota konusunda multidisipliner bir iletişim ağı kurmak, hekim, diyetisyen, klinik nütrisyon ile uğraşan sağlık profesyonelleri, gıda mühendisliği, veterinerlik, diş hekimliği, çevre mühendisliği gibi oldukça geniş bir kitleyi hedeflemiştir.

  • Multi disipliner yaklaşım
  • Akademik Araştırma Desteği
  • Kongre, Seminer ve Pratik Uygulamalı Kurslar
Mobirise

Mikrobiyom Terapileri


Duyurular- Arşiv

4-6 Haziran 2021

Mikrobiyom Terapi Kongresine Davet

MİKROBİYOM TERAPİ DERNEĞİ ve diğer destekleyen kurululuşlarla mikrobiyotanın yaygın bilinmeyen konu başlıklarını ve birçok çığır açıcı potansiyel terapi yöntemlerini multidisipliner bir yaklaşımla tartışacağımız “MİKROBİYOM TERAPİLERİ KONGRESİ”ni 4-6 Haziran 2021 Tarihleri arasında Sherwood Exclusive Lara, Antalya’da düzenlendi.
Arşiv bilgilerine www.mikrobiyomterapi.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Saygı ve Sevgilerimizle,

Mikrobiyom Terapi Derneği

En son Makale ve Seminerler

Özgün Makalelerin Her Hakkı Sakılıdır 2021©
Otizm ve Mikrobiyota

Konuşmacı: Leyla Tarhan Çelebi
Moderatör: Erkan Yula

Mikrobiyota

Mikrobiyota, probiyotik,  prebiyotik, sinbiyotik, postbiyotik nedir?

Mikrobiyom Terapi Nedir?

Yazı Güncelleniyor

Kronik İnflamasyon

...

Mobirise Mobirise

Journal of immnunology and clinical microbiology (JICM)

Uluslararası hakemli hakemli akademik dergi olan JICM, Mikrobiyom Terapi Derneği aktivitelerini desteklemektedir. JICM bir QMEL yayın evi ürünüdür.

Mobirise

j immunol clin microbiol

www.jiacm.com

AÇIK ADRES

Hakkı yeten cad. no 11, Fulya, Şişli, İstanbul.


İLETİŞİM

E-mail:
MikrobiyomTerapi@gmail.com

Dernek Telefon: 
Whatsapp: +(90) 530 560 60 97
Sabit Hat: +(90) 212 215 54 54

This page was designed with Mobirise